Acte necesare constituirii dosarului de locuinta ANL in Craiova

Vedeti mai jos care sunt actele care va trebuie pentru intocmirea dosarului pentru cumpararea unei locuinte ANL in Craiova.1. Cerere (se obţine după verificarea actelor de către Serviciul Fond Locativ cu sediul în Craiova, Strada A.I.Cuza, nr.1 );

2. Adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare care să conţină venitul net realizat în ultima lună si menţiunea că desfăsuraţi activitatea în Municipiul Craiova – pentru titularul cererii;

3. Copie după contractul de muncă, semnat pentru conformitate, stampilat de unitatea angajatoare – pentru titularul cererii;

4. Certificat de rol de la Directia Impozite si Taxe al Primãriei Craiova (cu sediul în Piata Centrala) sau de la consiliul local de care apartine domiciliul solicitantului - pentru sot si sotie;

5. Declaraţie notarială - pentru soţ si soţie cu următorul text:

”Nu deţin, nu am deţinut o altă locuinţă în proprietate si/sau nu sînt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Consiliului Local al Municipiului Craiova sau a unităţii în care desfăsor activitatea în Municipiul Craiova.
Totodată declar că locuiesc în imobilul situat în.....(se menţionează adresa imobilului), imobil ce are o suprafaţă locuibilă de...mp (se menţionează numai suprafaţa camerei de zi si dormitoarelor ce compun imobilul respectiv, exclus dependinţe: bucătărie, baie, debara, cămară, culoar, hol, balcon )”;

6. Copie xerox dupa actul de detinere al locuintei de domiciliu si de resedinta (daca este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ;

7. Copie xerox dupa actul de nastere si actul de identitate - pentru sot/sotie si, dupa caz, copii, alte persoane care locuiesc la adresa solicitantului;

8. Copie xerox certificat de casatorie (daca este cazul);

9. Acte medicale in cazul in care boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat in intretinere necesita insotitor sau o camera in plus -original si copie ( daca este cazul);

10. Copie dupa actele doveditoare pentru solicitantii proveniti din casele de ocrotire sociala ( daca este cazul);

11. Copie dupa actul de adoptie ( daca este cazul);

12. Copie dupa hotarirea judecatoreasca/ proces verbal de executare - evacuare din casele nationalizate redobindite de fostii proprietari ( daca este cazul);

13. Copie diploma - pentru titularul cererii.

sursa: primaria Craiova

Spuneti-va parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.

Categorii:

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.