Breaking

sâmbătă, 2 august 2014

Pasi si acte necesare pentru infiintarea PFA

Detalii privind pasii necesari pentru infiintarea PFA - Persoana Fizica Autorizata. Acte necesare pentru pornirea propriei afaceri - PFA.
Legislaţia PFA, acte necesare pentru infiintarea PFA, despre contabilitatea PFA si plata impozitelor si taxelor pentru o persoana fizica autorizata.

Paşi necesari pentru înfiinţarea PFA:

1. Verificarea numelui la Registrul Comerţului

2. Completarea şi depunerea cererii de înregistrare la Registrul Comerţului

3. Completarea şi depunerea cererii de autorizaţie de funcţionare la tribunal

4. Depunerea unui dosar care să conţină: copie după cartea de identitate, act care să ateste dreptul de folosinţă a sediului, declaraţie pe propria răspundere şi atestarea pregătirii/experienţei profesionale

5. Înregistrare la ANAF
Cea mai uşoară modalitate prin care un antreprenor îşi poate deschide o afacere este înfiinţarea unei societăţi de tip PFA (persoană fizică autorizată), care se poate obţine în trei zile şi pentru care este necesar un capital de doar 200 de lei. Totuşi, un dezavantaj ar fi că impozitul pe venit trebuie plătit trimestrial, în patru rate egale.

Sunt eligibile pentru înfiinţarea PFA toate persoanele de peste 18 ani care nu au comis în trecut infracţiuni financiare şi care au pregătire profesională în domeniul în care doresc să se avizeze.


De asemenea, persoanele care doresc să înfiinţeze PFA trebuie să deţină un sediu profesional şi trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de legale de funcţionare. Pentru stabilirea sediului profesional, trebuie să se dovedească dreptul de folosinţa al imobilului, prin acte precum certificatul de închiriere sau contractul de vânzare-cumpărare.
Legislaţie PFA

Legile care reglementează actele şi paşii necesari pentru obţinerea PFA sunt ordonanţele de urgenţă OUG 44/2008 şi OUG 46/2011, care a modificat câteva articole din legea precedentă. Capitalul minim pentru înfiinţarea PFA este de 200 de lei. Spre deosebire de SRL, unde proprietarii firmei răspund în caz de insolvenţă doar cu patrimoniul înregistrat al companiei, persoanele fizice autorizate răspund şi cu averea proprie.


Acte necesare PFA

Primul pas pentru înfiinţarea PFA este verificarea numelui sub care veţi dori să activaţi şi rezervarea lui în Registrul Comerţului.

Al doilea pas este depunerea cererii de înregistrare, la Registrul Comerţului, şi cererii de autorizaţie de funcţionare, la tribunalul din judeţul în care solicitatul îşi are sediul. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare, care conţine un cod unic pentru fiecare solicitant, este de 3 zile lucrătoare. La Registrul Comerţului se vor plăti şi taxe aferente cererilor, în valoare de aproximativ 250 de lei.

Pe lângă actele necesare PFA, pentru înregistrare şi autorizare, solicitantul mai trebuie să ataşeze şi anexe pentru susţinerea cererii:

1. Copie după cartea de identitate sau paşaport

2. Copie legalizată după un document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare etc.

3. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii.

4. Copii după documentele care atestă pregătirea profesională şi, dacă este cazul, după experienţa profesională, precum diplome, certificate sau adeverinţe prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională, certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului etc.

Dacă actele depuse sunt incomplete, se acordă un termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora.


Contabilitate PFA

Pentru păstrarea contabilităţii PFA nu este nevoie de angajarea unui contabil, însă obligaţia ţinerii evidenţei veniturilor cade pe proprietar.

În funcţie de activitate, cheltuielile PFA se împart în patru categorii: cheltuielile în interesul direct al activităţii, cheltuielile de sponsorizare, cheltuielile de protocol şi alte cheltuieli deductibile.

Cheltuielile pot fi deduse dacă sunt efectuate în scopul obţinerii venitului şi justificate cu documente şi să aparţină anului financiar în care au fost efectuate.

Exemple de cheltuieli deductibile ar fi taxele de telecomunicaţii, energie, apă, transport etc. Nu sunt deductibile cheltuielile care ţin de uzul personal şi nu generează un venit.

Registrele care trebuie actualizate de PFA, necesare contabilităţii, sunt: Registru de încasări şi plăţi (se înregistrează operaţiunile), Registru inventar (pentru bunurile cumpărate sau produse), Registru de evidenţă a salariaţiilor (în cazul în care aceştia există), şi Registrul unic de control, chitanţier, facturi şi alte documente specifice fiecărui tip de activitate, conform legii contabilităţii.


Impozit PFA

Pentru plata impozitelor şi a taxelor, PFA trebuie să se înregistreze la Fisc. Pentru înregistrare sunt necesare două formulare-tip, Declaraţia de înregistrare fiscală (Formularul 020) şi Declaraţia de venit estimat (Formularul 221), copie după autorizaţia de funcţionare obţinută şi copie după buletin, conform site-ului ANAF. Administraţia fiscală calculează, pe baza declaraţiei estimative depusă, un impozit anual care trebuie plătit trimestrial, în rate egale.

Pentru a calcula impozitul, se poate alege între a ţine o contabilitate simplă, sau a fi impus pe baza normei de venit, situaţie în care nu sunteţi obligat să completaţi registre. Norma de venit reprezintă o sumă fixă, stabilită anual de autorităţile fiscale regionale, în funcţie de specificul şi de zona în care vă desfăşuraţi activitatea, potrivit ANAF.

În cazul în care aţi optat pentru calcularea impozitului în sistem real, trebuie să păstraţi toate documentele justificative – chitanţe, facturi, contracte, extrase de cont ş.a. – pe o perioadă de 10 ani.

Formularul 200, în care va fi completat venitul obţinut din activitatea independentă (medici, avocaţi, notari, comercianţi, proiectanţi, etc), trebuie depus până la data de 15 mai a anului următor celui în care a fost desfăşurată activitatea trebuie ca PFA.

Dacă nu se respectă termenele de depunere a declaraţiilor de venit, amenda este între 10 lei şi 100 lei, iar în cazul declaraţiei de înregistrare, de 1.500, până la 3.000 lei.


Sursa articol: Zf.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.