Breaking

vineri, 21 decembrie 2018

Model de adeverinta de vechime in munca valabila in 2019

Vedeti cum arata o adeverinta de vechime in munca, cui trebuie s-o solicitati si cine trebuie s-o elibereze. Model de adeverinta de vechime in munca ce poate fi depusa la ITM Dolj, Craiova pentru a sti ce vechime de munca aveti.

In cazul in care un angajator din diferite motive nu poate pune la dispozitia angajatului, adeverinta de vechime in munca, salariatul o poate solicita inspectoratului teritorial de munca - ITM din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea. In cazul nostru ITM Craiova Dolj.

Insa este bine sa stiti ca de cand s-au desfiintat cartile de munca in 2011, orice angajator este obligat ca in termen de 15 zile de la solicitare, sa elibereze adeverinta de vechime in munca, altfel acesta risca o amenda intre 300 si 1000 de lei.

Aceasta obligatie a angajatorului de a pune la dispozitie adeverinta de vechime in munca la cererea angajatului, este prevazuta in articolul 34 din codul muncii.






Iata si cum arata o adeverinta de vechime in munca

S.C. ………………………………………………….
Str.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­......................................nr…………..loc………………..jud………………
Tel:.............................; Fax:…………………………….
CUI………………………………………..

Nr. de inregistrare………………. / data ……………………
ADEVERINTA
                  Prin prezenta se atesta faptul ca dl./dna………………………………………., domiciliat(a) in …………………..,str. ……………………….., nr. ………., bl. ………., sc………., ap…………, sect…………, jud…………., posesor al BI/CI …….., seria…………., nr. …………….., CNP ………………………………., a fost angajatul (a) societatii ……………………………………., CUI ………………………, cu sediul social in  ………………….., in baza contractului individual de munca cu norma intreaga / cu timp partial de ……………. .ore / zi, incheiat pe durata determinata / nedeterminata, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca ……………… cu nr. ………../…………., in functia / meseria de …………………………………….. .
Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii ( incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca ):

Nr. crt.

Mutatia
intervenita
Anul

Meseria/
Functia
Salariul de baza, inclusiv sporurile
care intra in calculul
punctajului mediu anual
Nr.si data actului
pe baza caruia se
face inscrierea si
temeiul legal
Luna
Ziua















































               Incepind cu data de ………………………………….., contractul individual de munca al domnului (ei) a incetat la data de …………………………… in baza prevederilor art. ……….., alin. ………, lit. ……… din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, modificata si completata.
               In perioada lucrata a avut …………. zile de absente nemotivate si ………… zile concediu fara plata.
               In perioada de la …………….pana la …………….. a lucrat in grupa (I sau II de munca), pozitia nr. ……………… din anexa la Ordinul nr. …………..din …………. al ministrului ……………….., in total ………… ani ………. luni ………… zile ( …………………………………………………).

Reprezentant legal,                                                  Intocmit,





Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.