Breaking

joi, 16 octombrie 2014

Acte dosar pentru redobandirea permisului de conducere anulat

Actele necesare, fisa medicala, chitantele de plata necesare pentru intocmirea dosarului de examen in vederea redobandirii permidului de conducere anulat.

Iata ce trebuie sa cuprinda dosarul

a) cerere tip;
b) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
c) actul de identitate, în original şi copie;
d) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă;
e) fişa medicală, în original şi copie, completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
f) documentul eliberat de un laborator de specialitate autorizat din care rezultă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;
g) chitanţa de plată a taxei de examinare;
h) chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere de 68 lei.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota bene
Dacă se solicită redobândirea mai multor categorii, la fiecare dosar de examinare se vor ataşa fişa medicală, avizul psihologic şi certificatul de cazier, în copie, iar originalele se depun la primul dosar de examinare.

sursa: prefectura Dolj

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.