Breaking

sâmbătă, 31 martie 2018

Transcrierea actelor de deces in strainatate - Craiova

Transcrierea actelor pentru decesul survenit in strainatate, actele necesare pentru transcriere - copiere a certificatului de deces eliberat de autorităţile din străinătate si cine si cum poti solicita transcrierea certificatului de deces.
Vezi si Inregistrare deces - Procedura - Acte necesare - Craiova
Adresa, telefon si program depuneri si eliberari certificate deces.


TRANSCRIEREA în registrele de stare civilă din România a faptelor şi actelor de stare civilă petrecute în străinătate.

Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite la autoritatile straine, au putere doveditoare in Romania numai daca sunt transcrise in registrele de stare civila romane.

Transcrierea actelor de stare civila, venite din strainatate, se efectueaza cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor.

Cetăţenii români AU OBLIGAŢIA ca în termen de 6 LUNI DE LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ sau de la primirea din străinătate a certificatului, să ceară transcrierea acestor acte la Primăria de domiciliu (unde are/a avut domiciliul în cartea de identitate).

ACTE NECESARE TRANSCRIERII – certificatului de DECES

1. Certificatul de deces, eliberat de autorităţile din străinătate, original şi copie xerox.
2. APOSTILLE* (traducere - Supralegalizare) (conform Convenţiei de la Haga), pentru actele provenite din ţările semnatare ale Convenţiei – se aplică pe spatele certificatului sau o anexă la certificat (aceasta se face în străinătate, de regulă la Prefectură sau o alta instituţie (vă rugăm să vă interesaţi acolo))
3. Traducerea certificatului de deces, în România, la traducător autorizat, original şi copie xerox.
4. Legalizarea acestei traduceri, la notar public – în România
5. Cartea de identitate a persoanei decedate (cetăţean român sau C.R.D.S.), original şi copie xerox. (în cazul în care actul de identitate a persoanei decedate nu poate fi prezentat, (din motiv de pierdere, distrugere, furt), aparţinătorul va obţine o dovadă de identitate privind pe decedat de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor.)
6. Certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie a persoanei decedate, original şi copie xerox.

Transcrierea decesului în actele de stare civilă române, se face la locul de domiciliu al solicitantului.


Cum poţi solicita transcrierea certificatului de deces

I. PERSONAL – unul dintre soţi, legitimat cu act de identitate valabil sau paşaport C.R.D.S., prezentând o dovadă a ultimului domiciliu, avut în România (se obţine de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor)
II. ÎMPUTERNICIT – prin procură specială,

făcută la notar, în România – dacă unul dintre soţi se află în ţară,
în străinătate – la misiuni diplomatice si oficii consulare ale României
TERMENUL DE SOLUŢIONARE privind transcrierea certificatului este de aprox. 2 luni.

NU EXISTĂ POSIBILITATEA URGENTĂRII ACESTEI PROCEDURI, de către funcţionarii Primăriei municipiului Craiova.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.