Breaking

vineri, 1 august 2014

Impozitul pe cladiri pentru persoanele fizice din Craiova

Detalii despre plata impozitului pe cladire de catre persoanele fizice din Craiova. Vedeti care este termenul de depunere a declaratiilor de impunere sau scadere, actele necesare, termenele de plata si sanctiunile in caz de nerespectare.


1.IMPOZIT PE CLADIRI

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, instrainarii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale sau in cazul in care intervin schimbari privind domiciliul fiscal al propietarului sau schimbari privind numele si prenumele acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.
ACTE NECESARE:
- Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri vechi:
- declaratie de impunere (ITL-001 Model 2006)
- actul de dobandire (original sau copie legalizata);
- documentatie cadastrala (fotocopie);
- actul de identitate (fotocopie).

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri nou construite sau extinderea unei cladiri existente:
- declaratie de impunere(ITL-001 Model 2006);
- autorizatia de construire (fotocopie);
- proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
- memoriul tehnic, schita cladirii (fotocopii);
- actul de identitate(fotocopie).

Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri instrainate:
- cerere;
- actul de instrainare (fotocopie);
- actul de identitate(fotocopie).

Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri demolate sau distruse:
- cerere;
- autorizatia de demolare (fotocopie);
- proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
- documentatie cadastrala teren(fotocopie);
- actul de identitate(fotocopie).

In cazul schimbarii domiciliului fiscal:
- cerere;
- actul de identitatate (fotocopie).

In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste numele si prenumele proprietarului:
- declaratie de impunere (ITL-001 Model 2006);
- actul in baza caruia s-a schimbat numele sau prenumele propietarului (fotocopie).
- actul de identitate(fotocopie).

TERMENE DE PLATA
- I – pana la 31 martie inclusiv
- II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Conform HCL nr.449/2009 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2010 se acorda o bonificatie de 10%.
Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.
Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget de catre contribuabili, persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Începand cu data de 01.07.2010, art. 252 din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal se modifica dupa cum urmeaza:
“Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Art. 252. – (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala (ITL 2010-104) la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.”

SANCTIUNI

Abatere
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
Nedepunerea declaratiilor fiscale;
Amenda
- Pentru punctul 1 – de la 60 la 240 lei
- Pentru punctul 2 – de la 240 la 600 lei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.